Leaflet 1.0

Leaflet tårta

Efter två års hårt arbete släpptes i veckan version 1.0 av kartklienten Leaflet, som Dotnet Mentor investerat mycket tid i.

Leaflet är den mest använda kartklienten på nätet efter Google Maps. Till skillnad från Google Maps är Leaflet Open Source och fri att använda. Leaflet används av t.ex. Facebook, GitHub, Flickr och The Washington Post. Leaflet är skriven i JavaScript, är lite drygt 30 kb stor och fungerar bra i så väl nya som gamla webläsare.

Per Liedman från Dotnet Mentor är del av core-teamet som driver utvecklingen av Leaflet, och har under de senaste åren bidragit med ny funktionalitet, framför allt förbättrat stöd för projektioner och buggfixar. Direkt inblick i utvecklingen ger förstås Per en ganska unik fördel i de många uppdrag där han arbetar med Leaflet och geografisk data.

Sedan ungefär två år tillbaka har arbetet med version 1.0 av Leaflet pågått. Det har tagit avsevärt mycket mer tid än planerat, mycket på grund av att ny funktionalitet som t.ex. steglös zoom och avancerade animationer lagts till, som i sin tur lett till att mycket kod refaktorerats till den grad att den närmast är helt omskriven.

I måndags var det äntligen dags att släppa 1.0, och framöver kommer projektet gå över till en mycket kortare release-cykel. Närmaste plan är att lägga till stöd för rotation av kartan, en funktion som efterfrågats i princip sen projektet startade.

Vi på Dotnet Mentor firade med tårta och bubbel som sig bör!